รวบรวม

 • ...

  สิบชนิดอาหารยูนนานที่เกี่ยวข้องกับไม้ไผ่

  ที่ผ่านๆมา คนจีนชื่นชอบและมีความรู้สึกที่ดีกับไม้ไผ่  “ยอมไม่กินเนื้อสัตว์  แต่ที่บ้านไม่ยอมไม่มีไม้ไผ่” และตอนนี้  การใช้ไม้ไผ่ไม่เพียงใช้ในการสร้างบ้านเท่านั้น ผู้ที่ชื่นช...

 • ...

  ยุครถไฟความเร็วสูงในยูนนานกำลังจะมาถึง:พร้อมที่จะออกเดินทางจากยูนนานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายไปถึงฮ่องก


 • ...

  ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีนภูเขาจิ่งไหม้


 • ...

  มาท่องเที่ยวที่ยูนนาน ต้องรู้ประเพณีและข้อห้ามของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ด้วย……


 • ...

  สิ่งจำเป็นสำหรับการขับรถไปยูนนานเอง:ตารางระยะทางและเวลาจากคุนหมิงขับรถไปยังต้าหลี่ และลี่เจียงและสถา


 • ...

  หมู่บ้านแบบดั้งเดิมที่ได้รับการคุ้มครองแห่งประเทศจำนวน 181 แห่งในมณฑลยูนนาน