หมู่บ้าน

  • ...

    เมืองโบราณปี้ซีผู่เอ๋อ มีเมฆหมู่บ้านที่เงียบสงบ

    เดินออกจากเมืองม่อเจียงไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนเก่าเหล่าลู่ซานหวนสุยจ้วน20 กิโลเมตร(ทางหลวงความเร็วสูงเพียง9กิโลเมตร ) ก็สามารถถึงเมืองโบราณปี้ซีแล้ว ในระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามทำให้มึนเมา&...