มรดกทางวัฒนธรรม

  • ...

    “สิ่งที่มีพลังงาน” ในพื้นบ้านของชาวเมืองซ่างยุน

    เทคโนโลยีการผลิตกระดาษเป็นหนึ่งในสี่ประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของจีน ในรอบปีที่ผ่านมาถูกคนประเทศพูดคุยเป็นที่น่าสนใจมาก และรู้สึกภูมิใจมาก แล้วคนโบราณใช้วิธีอะไรมาผลิตกระดาษ สำหรับพวกเราท...