ฉลากยูนนาน

  • ...

    รสชาติไต่ที่อร่อยที่สุด คืออาหารเมิ่งเหลี่ยน

    “เมิ่งเหลี่ยน”ภาษาไต่หมายถึง“หาพบสถานที่ที่ดี”เมิ่งเหลี่ยนยังมีชื่อเสียงว่า“อัญมณีสีเขียวในพื้นที่ชายแดน”และ“บ้านเกิดของต้นไม้หลงแสวซู่”บรรพบุรุษชนชาติไ...

  • ...

    เจี้ยนสุ่ยมีป่าดินชวีเจียงถู่หลิน และป่าทรายสีสันที่แปลก

    คนทั่วไปอาจจะเพียงแต่ได้ยินว่าที่มณฑลยูนนานมีป่าดินถู่หลินในอำเภอหยวนหมู และมีป่าทรายสีสันในอำเภอลู่เหลียง แต่ที่อำเภอเจี้ยนสุ่ยยังมีป่าดินชวีเจียงถู่หลิน และป่าดินชิงหลงถู่หลิน แล...