ช่องซิตี้

 • ...

  บาลาเกอร์จอง——บ้านที่สวยงามในหัวใจ

  ภูเขาหิมะที่สูงสุดในแชงกรีล่าเป็นภูเขาหิมะบาลาเกอร์จอง มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล5545เมตร มันตั้งอยู่ริมแม่น้ำจินซา และกับภูเขาหิมะสีขาวที่กว้างใหญ่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล5640เมตรที่ตรงข้ามได้ก่...

 • ...

  การคัดเลือกสถานที่ที่สวยที่สุดในประเทศจีน จังหวัดยูนนานได้เลือกเข้าสิบสถานที่ท่องเที่ยว


 • ...

  ในช่วงวันชาติจีนทางCCTVยางซี่ได้เสนอข่าวถึงสองสถานที่ท่องเที่ยวในยูนนาน


 • ...

  ประกาศผลการคัดเลือก“เขตพื้นที่ชุ่มน้ำสวยงามที่สุดแห่งประเทศจีน ”ในช่องซีซีทีวี โดยมีเขตพื้นที่ชุ่มน้

  วันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านไปนี้ กิจกรรมการคัดเลือก “เขตพื้นที่ชุ่มน้ำสวยงามที่สุดแห่งประเทศจีน”ที่จัดงานโดยช่องซีซีทีวีนั้น โดยมีเขตพื้นที่ชุ่มน้ำเตียนฉือครองตำแหน่งชนะเลิศอย่างราบรื่นในที่...