เสน่ห์ของมณฑลยูนนาน

 • ...

  เทศกาลสงกรานต์ชนชาติไต่

  เวลา:กลางเดือนเมษายน  ปฏิทินไต่เดือนมิถุนายน สถานที่:สิบสองปันนา  เต๋อหงและสถานที่อื่นๆ เทศกาลสงกรานต์กลายเป็นประเพณีแห่งชาติที่ถ่ายทอดมา จนถึงปัจจุบันนี้เกือบมีร้...

 • ...

  งานเทศกาลประจำปีทั้งหมดของผู่เอ๋อ

  1、งานเทศกาลคู่จาของชนชาติลาหู่(เทศกาลตรุษจีน) เวลา:วันที่๓0ของปลายปีจันทรคติช่วงตรุษจีน -- วันที่๔เดือนแรกของปีจันทรคติ(วันตรุษจีนใหญ่) วันที่๑๕เดือนแรกของปีจันทรคติ(วันตรุษจีนเล็ก)  ...

 • ...

  เทศกาลการแข่งขันเครื่องแต่งกายของอำเภอหย่งเหยิน

  เมืองฉู่สงเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง ยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมและการขนส่งของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง อำเภอหย่งเหยินเป็นอำเภอที่กระจายเขตภูเขามากที่สุดใน...

 • ...

  เมืองโบราณปี้ซีผู่เอ๋อ มีเมฆหมู่บ้านที่เงียบสงบ

  เดินออกจากเมืองม่อเจียงไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนเก่าเหล่าลู่ซานหวนสุยจ้วน20 กิโลเมตร(ทางหลวงความเร็วสูงเพียง9กิโลเมตร ) ก็สามารถถึงเมืองโบราณปี้ซีแล้ว ในระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามทำให้มึนเมา&...