ฉลาก

  • ...

    สภาพทรัพยากรในยูนนาน

    ราชอาณาจักรพืช ยูนนานเป็นมณฑลที่มีชนิดพืชมากที่สุดในประเทศจีน มีการกระจายทั้งชนิดพืชเขตร้อน และชนิดพืชแถบโซนร้อน และชนิดพืชเขตอบอุ่น และชนิดพืชเขตอุ่นหนาวและชนิดพืชอื่นๆ ไม...