ภูมิภาคใหญ่ทั้งหก

  • ...

    ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)เต็มไปด้วยภูเขา--ภูเขาเจี้ยวจี่ซานในคุนหมิง

    ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นศูนย์กลางการกระจายดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ของโลก มีประเภทที่อุดมไปด้วย และมีหลายสายพันธุ์พิเศษ ภูเขาเจี้ยวจี่ซานในคุนหมิงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติระ...