เมืองสำคัญ

  • ...

    ผู่เอ๋อ:ถนน“ชาหม่ากู่เต้า”การสื่อสารทั้งจีนและต่างประเทศ

    ตามฤดูเปิดเทอมที่มาถึง ที่หมู่บ้านน่าเคอหลี่ชาวเมืองถงซินอำเภอปกครองชนชาติอี๋ชนชาติฮานิหนิงเอ๋อจะแสดงให้เห็นถึงความสนุกครึกครื้น สถานีที่เคยเป็นสถานีสำคัญในเส้นทางชาหม่ากู่เต้านี้  ...