ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีนภูเขาจิ่งไหม้


  

ขับรถที่ถนนชาติจีน214 เดินผ่านไปมาที่ภูเขาอันสูงตระหง่านในภาคตะวันตกเฉียงไต้ของยูนนานกับภาคกลางของพม่า ข้างๆบริเวณก็เป็นต้นยางกับต้นชา ผ่านไปอย่างช้าๆ เวลาที่ได้เห็นสวนชาอย่างก้วางขวาง ทุกคนทั้งตกใจและดีใจ ทำให้ฉันรู้ว่า จะมาถือภูเขาจิ่งไหม้ซื่งเป็นภูเขาที่ฉันอย่ากมาตั้งนาน ภูเขาจิ่งไหม้ตั้งอยู่ที่ตำบลหุ้ยหมิงอำเภอลั่งชังเมืองผุงเหอ่ชื่งอยู่ที่ชายแดนของมณฑลยูนนานกับภาคกลางของพม่า ภาคตะวันออกติดกับอำเภอเหมอไห่ของเมืองสิบสองพันนา ภาคตะวันตกติดกับพม่า เป็นสายชายแดนที่เชื่อมสิบสองพันนา ผุงเหอ่กับพม่า.

ภูเขาจิ่งไหม้ในสมัยก่อนและในวันนี้

ภูเขาจิ่งไหม้มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ1000เมตรถือ1700เมตร อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย21.2องศาเซนติเกรด ภูเขาถูเมฆหมอกลอยวนเวียน มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับเงื่อนไขที่ดีเป็นพิเศษ และเหมาะสมความต้องการการเติบโตของต้นชา มีชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของต้นชาเก่าแก่ ที่นี่ยังมีสวนชาที่มีระยะเวลานานถือหลายพันปี มีเนื้อที่ประมาณหลายหมื่นไร่ อาจจะเป็นสวนชาที่ใหญ่ที่สุดของจีนรือเป็นสวนชาที่ใหญที่สุดในโลก ยังมีสวนชาที่ชื่อว่าไป๋เหลียนผุงเหอ่ชื่งเป็นสวนแห่งเดียวที่ตั้งชื่อโดยใช้ชาผุงเหอ.่

ในเอกสารประวัติศาสตร์มีเขียนไว้ว่า การปลูกต้นชามีประวัติศาสตร์นานถือ1800กว่าปี ชาจากที่นี่มีชื่อเสียงมาก คนที่ดื่มแล้วก็ชมเชยว่า “อร่อยดี, เยี่ยมมาก”.

คำสาบานของภูเขาจิ่งไหม้

มีความเชื่อว่าพ่า อั้ยหลึ่งเป็นบรรพบุรุษของชา เขาปลูกสวนชาให้ลูกหลานและยังมีคำสั่งเสียก่อนสิ้นชีวิตว่า ทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงินก็จะมีวันทีใช้เสร็จ ถ้าไห้ลูกหลานวัวหรือม้าก็จะมีวันที่แก่ไป แค่ปลูกต้นชาไว้จะให้ลูกหลานเอาใช้ไม่มีวันที่จะเหือดแห้ง เป็นต้นไม้เงินทองของลูกหลา.

ดังนั้น ที่อยูภูเขาจิ่งไหม้ ต้นไม้ชา ภูเขากับคนที่อยู่ที่นี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกกันไม่ได้ ชนชาติฮานี ชนชาติปล่าง ชนชาติไตกับชนชาติฮั่นอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองนานถือหลายพันปี สร้างสรรค์วัฌนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียว.

เจอกันภูเขาจิ่งไหม้ครั้งแรก  ดำเนินการก่อนการรักษาสิ่งแวดล้อม

เดินผ่านไปแม่น้ำหนันหลาง จะถือเขตแดนของจิ่งไหม้ ทางหลวงที่ไปภูเขาจิ่งไหม่เป็นเป็นทางหลวงที่ใช้แผ่นก้อนหิน ทางหลวงก้อนหินแผ่น ก็คือทางที่ใช้แผ่นก้อนหินที่แกะสลักแล้วมาปู ขับรถที่ทางแผ่นก้อนหิน มีหังโค้วจำนวนมาก โคลงเคลงอยู่เสมอ ทำให้ฉันอยากรู้ว่าทำไมภูเขอจิ่งไหม้มีชื่องเสียงดังอย่างนี้  มีปริมาณการผลิตชาผุงเหอ่ไม่น้อยทุกปี ก็จะไม่ขาดทุนในการซ่อมทางลวดยาง เพื่อนเห็นหน้าตาที่สงสัย เขาอธิบายว่า ทางที่ไปถือภูเขาหจิ่งไหม้ไม่ได้ชอ่มเป็นถนนลาดยางเพราะว่าจะป้องกันต้นชาเก่าแก่ที่มีอายุนานถือหลายพันปี เพราะในฤดูร้อนที่มีแสงอาทิตย์แรงมากจะทำให้ยางแอสฟัลต์กระจายกลิ่นและสารเคมีซื่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของชา.  

เพื่อนยังมีหนื่งเรื่องบอกให้ว่า สิบปีก่อน หมู่คณะไป๋เหลียนสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม พวกเขาได้เสนอขึ้นคำประกาศภูเขาจิ่งไหม้ที่มีชื่อเสียง ได้เชิญทูตภาพลักษณ์พิธีกรที่มีชื่อเสียงดังจิ้ง ยีตันกับชนชาติปล่างท้องถิ่น ชนชาติไตท้องถิ่นอ่านต่อสาธารณชนคำประกาศภูเขาจิ่งไหม้ร่วมกัน พยายามเคารพและป้องกันตั้นไม้ใหญ่ หญ้า แสงอาทิตย์ ทีดินและน้ำพุอย่างดีอย่างร่วมกัน สิบปีที่ผ่านมา พากเขาเฝ้ารักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ ในขณะเดียวกันหมู่คณะไป๋เหลียนดำเนินรายการการท่องเที่ยวของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของชาอย่างเต็มที่ มีป้องหมายอยากให้ภูเขานี้เป็นหนึ่งในรายชื่อของแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับ5Aและเป็นสถานที่สักการบูชาบรรพบุรุษของชา ตอนนี้ ป่าชาที่อยู่ภูเขาจิ่งไหม้อยู่ในรายชื่อการเตรียมมรดกโลกของประเทศจีน กำลังเข้าสู่ครอบครัวของมรดกโลก.