ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)เต็มไปด้วยภูเขา--ภูเขาเจี้ยวจี่ซานในคุนหมิง


  

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นศูนย์กลางการกระจายดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ของโลก มีประเภทที่อุดมไปด้วย และมีหลายสายพันธุ์พิเศษ ภูเขาเจี้ยวจี่ซานในคุนหมิงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติโดยเป็นพื้นที่ที่มีดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)มากที่สุดในพื้นที่ภาคกลางยูนนาน   

ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ในภูเขาเจี้ยวจี่ซานมี28สายพันธุ์ และมี3สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์พิเศษสำหรับเขตพื้นที่ ภายในเขตอนุรักษ์เป็นสายพันธุ์ที่มีสายพันธุ์หลากหลาย เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ฟิลิปปินส์ทั้งประเทศยังมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ 

ภายใน28สายพันธุ์ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)  มีจำนวนกลุ่มสายพันธุ์มากที่สุดส่วนใหญ่มีดอกแย่หวาตู้เจวียน และดอกหงจงตู้เจวียน และดอกหยู่หวงตู้เจวียน  และดอกอูเหมิงควนแย่ตู้เจวียน และดอกหม่ายิงและอื่นๆ มันได้กลายเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นในกลุ่มดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)   

ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)การกระจายอย่างกว้างขวางในพื้นที่อนุรักษ์ จากความสูงเหนือระดับน้ำทะเล2300~4200เมตรมีการกระจายสายพันธุ์ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีพื้นที่ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ประกอบเป็นป่าตู้เจวียนเตี้ยและกลุ่มตู้เจวียนที่หนาแน่นคุ้มครองทั้งพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งส่วนสาม สายพันธุ์ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ที่แตกต่างกันจะมีความแตกต่างใหญ่ในความสูงของต้นไม้ กิ่งตู้เจวียนที่เตี้ยที่สุดมีแค่20~50cm ส่วนกษัตริย์ไม้ตู้เจวียนสามารถสูงสุดถึง10เมตรได้        

ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ที่มากมายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในภูเขาเจี้ยวจี่ซาน มีหมื่นไร่ดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)เริ่มจากเชิงภูเขาทอดยาวติดต่อกันไปยังยอดภูเขา มีสายพันธุ์หลากหลาย และสีดอกไม้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศสามมิติ หลังจากถึงฤดูใบไม้ผลิแล้ว ที่เชิงภูเขาดอกไม้เปิดดอกอย่างมีสีสันสดใส คึกคักสนุกมาก ที่กึ่งกลางภูเขาดอกไม้ยังตูมอยู่ เต็มไปด้วยเขียวชอุ่ม   

เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมประจำปีเป็นช่วงเวลาการเปิดดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)ในภูเขาเจี้ยวจี่ซาน แต่ละสีดอกตู้เจวียน(ดอกไม้อะแซลเลีย)แสดงเป็นชั้นๆ เปิดดอกกัน ไม่ยอมแพ้กัน ภูเขาที่เต็มไปด้วยรูปแบบต้นไม้ตู้เจวียนที่แตกต่างกัน มีสีดอกไม้หลากหลาย อยู่ในดอกไม้ที่มากมาย ทำให้คนเกิดความสับสนตาลาย สวยงามมากจนชมไม่หมด