ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีนภูเขาจิ่งไหม้


  

ขับรถที่ถนนชาติจีน214 เดินผ่านไปมาที่ภูเขาอันสูงตระหง่านในภาคตะวันตกเฉียงไต้ของยูนนานกับภาคกลางของพม่า ข้างๆบริเวณก็เป็นต้นยางกับต้นชา ผ่านไปอย่างช้าๆ เวลาที่ได้เห็นสวนชาอย่างก้วางขวาง ทุกคนทั้งตกใจและดีใจ ทำให้ฉันรู้ว่า จะมาถือภูเขาจิ่งไหม้ซื่งเป็นภูเขาที่ฉันอย่ากมาตั้งนาน ภูเขาจิ่งไหม้ตั้งอยู่ที่ตำบลหุ้ยหมิงอำเภอลั่งชังเมืองผุงเหอ่ชื่งอยู่ที่ชายแดนของมณฑลยูนนานกับภาคกลางของพม่า ภาคตะวันออกติดกับอำเภอเหมอไห่ของเมืองสิบสองพันนา ภาคตะวันตกติดกับพม่า เป็นสายชายแดนที่เชื่อมสิบสองพันนา ผุงเหอ่กับพม่า.

ภูเขาจิ่งไหม้ในสมัยก่อนและในวันนี้

ภูเขาจิ่งไหม้มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ1000เมตรถือ1700เมตร อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย21.2องศาเซนติเกรด ภูเขาถูเมฆหมอกลอยวนเวียน มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ได้รับเงื่อนไขที่ดีเป็นพิเศษ และเหมาะสมความต้องการการเติบโตของต้นชา มีชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของต้นชาเก่าแก่ ที่นี่ยังมีสวนชาที่มีระยะเวลานานถือหลายพันปี มีเนื้อที่ประมาณหลายหมื่นไร่ อาจจะเป็นสวนชาที่ใหญ่ที่สุดของจีนรือเป็นสวนชาที่ใหญที่สุดในโลก ยังมีสวนชาที่ชื่อว่าไป๋เหลียนผ