ควรไปเที่ยวที่เมืองโบราณต้าหลี่ TOP10


  

1.เมืองโบราณต้าหลี่

เมืองโบราณต้าหลี่ตัวย่อเรียกว่าแย่หวิ๋ ยังเรียกว่าจี่เฉิง ส่วนประวัติศาสตร์สามารถย้อนกลับไปในช่วงราชวงศ์เทียนเป่า กษัตริย์หนานเจ้าเก๋อะหลอเฟิ่งก่อสร้างเมืองหยางแสแมวเฉิง(ในทางทิศตะวันตกของเมืองนี้และใกล้ด่านเจดีย์สามองค์)เป็นเมืองหลวงใหม่  เมืองโบราณสร้างขึ้นในช่วงหมิงหงหวู่สิบห้าปี(คริสต์ศักราช1382)มีความยาวรอบๆบริเวณสิบสองหลี่ และกำแพงสูงประมาณแปดจุดสามสิบสี่เมตร มีความหนาหกจุดหกสิบเจ็ดเมตร และมีประตูในแต่ละทางตะวันออกและทางตะวันตกและทางเหนือและทางใต้ และมีแต่ละอาคาร และยังมีหอคอยทั้งสี่มุม การปลดปล่อยให้เป็นอิสระในช่วงต้น กำแพงที่ถูกทำลาย ในเมื่อค.ศ.1982 สร้างประตูทางใต้ใหม่  ที่หัวประตูมีลายมือตัวอักษรของกอหม่อย่อที่เขียนว่า“ต้าหลี่” เดินผ่านเข้าประตูทางใต้ของเมือง และมีอีกทางเดินผ่านทางทิศเหนือของถนนฟู่ซิงโดยตรง และกลายเป็นตลาดที่คึกคัก มีสร้างร้านค้าตามถนนเยอะมาก เป็นร้านค้าขายหินอ่อน และย้อมผ้าและงานหัตถกรรมชาติพันธุ์อื่นๆและเครื่องประดับ ในซอยถนนมีบางบ้านที่เก่า ยังสามารถมองเห็นสไตล์รูปแบบเดิม และลานสวนมีดอกไม้และต้นไม้เขียวชอุ่มดู และมีเสียงนกร้องเพลง ภายนอกมีคลองห้วยน้ำไหลชองชอง ภาพ“สามครอบครัวใช้บ่อน้ำหนึ่ง และหลายกระถางดอกไม้ต่อหนึ่งครอบ”ก็ยังคงอยู่เสมอ    

▲เมืองโบราณต้าหลี่

ถนนป้องกันประเทศภายในเมืองโบราณจากตะวันออกไปตะวันตก ถูกเรียกว่า“ถนนชาวต่างชาติ” ที่นี่มีร้านอาหารจีนและยุโรป ร้านกาแฟ ร้านน้ำชา และร้านศิลปะและงานฝีมือ  ป้ายโฆษณาและอื่นๆที่เขียนด้วยภาษาต่างประเทศ  ได้ดึงดูด“ชาวต่างชาติ”ที่มีผมสีทองและดวงตาสีเขียว การท่องเที่ยวที่นี่อย่างมีความสุขและการค้นหาสิ่งโบราณภาคตะวันออกที่มีมนต์ขลัง จนไม่ยอมจะกลับไป ซึ่งกลายเป็นภูมิทัศน์ที่ไม่ซ้ำกัน  

เมื่อวันที่8 เดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ.1982 สภาแห่งรัฐได้ประกาศไว้ว่าเมืองโบราณต้าหลี่เป็นชุดแรกของจีนหนึ่งใน24เมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

▲เมืองโบราณต้าหลี่

▲ถนนชาวต่างชาติเมืองโบราณต้าหลี่

▲นักร้องต่างประเทศในถนนเหยินหมินลู่เมืองโบราณ

▲อาหารที่สามารถพบเห็นในมุมถนน:อาหารพัดลมนม

 2.เมืองโบราณสี่โจว

เมืองสี่โจวตั้งอยู่ที่ตอนเหนือเมืองต้าหลี่ ทางตะวันตกพิงภูเขาชางซาน และทางตะวันออกใกล้ทะเลสาบเอ๋อไห่ ในช่วงราชวงศ์ซุ่ยถังกล่าวว่า“เมืองต้าหลีเฉิง”เป็นสมัยหนานเจ้า“หนึ่งในสือเจี่ยน” ยังเป็นบ้านเกิดของภาพยนตร์เรื่อง“ห้าดอกไม้ทอง” ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในยูนนานและหนึ่งในบ้านเกิดที่สำคัญ ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติไป๋ที่มีประวัติศาสตร์พันปี 

เป็นเมืองที่สำคัญในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ที่รวมอำนาจมาศูนย์กลางวัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกทะเลสาบเอ๋อไห่มาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในธุรกิจ และเป็นแหล่งกำเนิดของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ของชนชาติไป๋ ในช่วงราชวงศ์ชิงกวงซวี่ การก่อตัวเป็นที่มีชื่อเสียงซานยี(ยูนนาน)“กลุ่มธุรกิจในสี่โจว ”  ให้กำเนิดนายทุนแห่งชาติไว้เป็น“ หยวน ต่ง หยิ่น หยาง”เป็นสี่ครอบครัวในอันดับแรกและ“ แปดครอบครัวกลาง ” “ สิบสองครอบครัวเล็ก ”    

▲สี่โจว

▲สี่โจวบาบา

3.เมืองโบราณซวงหลาง

เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับจังหวัดในยูนนานที่มีชื่อเสียงและ“ทิวทัศน์ทะเลสีเขียวของเมืองที่หนึ่ง” ภายในดินแดนน้ำและท้องฟ้างเป็นสีเดียวกัน และกลุ่มภูเขาซ้อนกันสีเขียวมรกตกับสีน้ำทะเลสาบซึ่งกันและกัน กระสวยทอผ้าทองแพรปักภาพทิวทัศน์ “เกาะดับเบิลเส้นโค้งดับเบิล”ที่ล้อมรอบด้วยกับชาวเมืองชนชาติไป๋ที่โบราณและสง่างามและเรียบง่าย และที่อุดมไปด้วยสไตล์ สร้างรูปภาพเป็นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเข้ากันได้ดีอย่างเป็นภาพที่สวยงาม เป็นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆ ปกติมีชื่อเสียงว่า“ทิวทัศน์ต้าหลี่อยู่ที่ชางเอ๋อ ทิวทัศน์ชางเอ๋ออยู่ที่ซวงหลาง”    

▲เมืองโบราณซวงหลาง

▲จุดถ่ายภาพคลาสสิกของเมืองโบราณซวงหลาง

4.หมู่บ้านโจวเฉิง

โจวเฉิงถูกตั้งชื่อเป็น“หมู่บ้านย้อมผ้าชนชาติไป๋” ตั้งอยู่ที่ทิศเหนือ 23กิโลเมตรของเมืองโบราณต้าหลี่ และห่างจาก38กิโลเมตรของเซี่ยกวนตรงข้างทางหลวงของทิเบต เป็นหมู่บ้านธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในในมณฑลยูนนาน และมีพื้นที่ 4.7ตารางกิโลเมตร และมีประชากร8868คน และเกือบทั้งหมดเป็นชนชาติไป๋ ทั้งหมู่บ้านมีครอบครัวชนชาติไป๋ที่อาศัยอยู่มากกว่า1500 เป็นหมู่บ้านชาวเมืองชนชาติไป๋ที่ใหญ่ที่สุดในในต้าหลี่ เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวของชาวพื้นบ้านชนชาติไป๋ที่เปิดสู่โลกภายนอก   

โจวเฉิงไม่เพียงแต่ภายในดินแดนมีธารน้ำพุผีเสื้อจึงมีชื่อเสียงดังในโลก ยังเพราะจนถึงวันนี้ที่นี่ก็ยังคงเก็บรักษาประเพณีต่างๆของชนชาติไป๋ไว้เป็นอย่างดี ยังถูกเรียกว่า“ประเพณีฟอสซิลมีชีวิตอยู่ชนชาติไป๋”และมีถนนหินหนาแน่นเหมือนแมงมุม และมีเสียงน้ำกู่กู่ไหลตามถนนอุโมงค์เลี้ยวไปรอบๆ และโบราณแปลกตาเรียบง่ายและเงียบสงบ ถนนทั้งสองด้านเป็นอาคารที่การก่อสร้างจากผนังสีขาวและกระเบื้องสีเทา เป็นโครงสร้างอาคารแ[FS:Page]บบวิศวกรรมโยธากำแพงหินตามประเพณี “ต้าหลี่มีพระรัตนตรัยสาม กำแพงทำด้วยหินไม่ล้มลง”เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบนี้      

▲หมู่บ้านโจวเฉิง

5. ชาวเมืองวาเซ่อะ

วาเซ่อะ โบราณเรียกว่าลูฉวน ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกทะเลสาบเอ๋อไห่ ตั้งอยู่ในทางตะวันออกกลางของเมืองต้าหลี่ ทางทิศเหนือกับเมืองซวงหลางเขตแดนติดต่อกัน และภาคใต้ใกล้กับเมืองไห่ตง และทางตะวันออกกับเมืองจีจู๋ซานอำเภอปินฉวนอยู่ติดกัน และห่างจากภูเขาจีจู๋ซานและเซี่ยกวนแต่ละ42กิโลเมตร   ทางทิศเหนือห่างจากแม่น้ำลี่เจียง158กิโลเมตร ทั้งสามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และด้านหนึ่งใกล้ทะเลสาบ และทางทิศตะวันตกหันหน้าไปภูเขาชางซานเช่นหน้าจอและสามารถมองเห็นมืองโบราณต้าหลี่ และทางตะวันออกสามารถผ่านพุทธาวาสภูเขาจีจู๋ซานและนัยสำรวจยอดทอง และมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นหมู่บ้านอู่ข้าวอู่น้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ของฝั่งตะวันออกทะเลสาบเอ๋อไห่ เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนชาติไป๋ที่มีประวัติศาสตร์ในระยะยาวในพื้นที่เอ๋อไห่       

▲ ทัศนียภาพของชาวเมืองวาเซ่อะ

▲เทศกาลทางศาสนาของชาวเมืองวาเซ่อะ

6.เมืองโบราณเฟิ่งหวิ่

เป็นเมืองเล็กของทิศตะวันตกเฉียงใต้อำเภอเอ๋อหยวนต้าหลี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ในปีค.ศ.2000ถูกระบุว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง ในเมื่อปีค.ศ.2010 ถูกทางที่อยู่อาศัยและกระทรวงการพัฒนาเมืองและชนบท และคณะกรรมการมรดกแห่งชาติมอบชื่อกิตติมศักดิ์เป็น“เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศจีนที่มีชื่อเสียง”ภูเขาและน้ำมีทัศนียภาพที่งดงาม และมีผลิตภัณฑ์ที่อุดมสมบูรณ์ และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีวัฒนธรรมที่สวยงาม มักจะมีชื่อเสียงที่ดีว่า“หมู่บ้านที่มีความรู้ทางวัฒนธรรม”เพราะว่า “เฟิ่งม่ออยู่ที่นี่ และมีนกที่เป็นร้อยๆรวมในนี้ เลยเรียกว่าขน(หวิ่)”งานฝีมือศิลปะเฟิ่งหวิ่จานฝนหมึกจีนมีชื่อเสียงมาก   

▲ดอกไม้น้ำมันของเฟิ่งหวิ่

7. เมืองโบราณซาซี

ซาซีตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เจี้ยนฉวนมณฑลยูนนานของประเทศจีน และอยู่ที่พื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำจินซาเจียง แม่น้ำหลานซางเจียง แม่น้ำนู่เจียง สามแม่น้ำไหลขนานกัน  และตั้งอยู่ที่สถานที่ระหว่างการชมทิวทัศน์ของต้าหลี่กับเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาสือเป่าซานที่รู้จักกันดีได้อยู่ตรงนี้   

ซาซีเป็นเมืองโบราณพันๆปีที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สามารถย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน2400ปีในยุคสงครามช่วงชุนชิว สถานที่ซากปรักหักพังของแร่ทองแดงในภูเขาหวาฉงซานที่ด้านตะวันออกของซาซีได้บอกพวกเราอย่างเงียบๆว่า  ใน400ปีก่อนคริสตกาล ซาซีนำใช้แม่น้ำฮุยเจียงเป็นศูนย์กลางของเขตฐานการผลิตบรอนซ์ บรรพบุรุษของซาซีในช่วงเวลานั้นมีเทคโนโลยีการผลิตบรอนซ์อย่างสูง ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมบรอนซ์ของยูนนาน        

เมืองโบราณซาซีเป็นเมืองโบราณที่แท้จริง มีสีแปลกตาโบราณมาก จนถึงวันนี้ยังเก็บรักษาเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม มีวัดโบราณ เวทีโบราณ ร้านค้าโบราณ ร้านม้าเดีย ถนนหินทรายสีแดงเก่า ต้นไม้เก่าแก่ทีมีร้อยปี ซอยถนนโบราณ ประตูหมู่บ้านโบราณ  

▲เมืองโบราณซาซี

▲ยู่จินสะพานของซาซี

8. เมืองโบราณโนเติ้ง  

ตั้งอยู่ในภูเขาโนเติ้งของอำเภอหวินหลงแคว้นปกครองตนเองชนชาติไป๋ต้าหลี่ยูนนาน เป็นที่สวยงามที่ไม่คาดคิด เป็นเพราะอุตสาหกรรมเกลือโดยพัฒนาเป็นสถานที่ชุมชน และทำต้มเกลือสำหรับการใช้ชีวิตในระยะยาว และเคยเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกของมณฑลยูนนาน หลังจากการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เกลือทะเลมีการพัฒนาขนาดใหญ่ โนเติ้งสูญเสียหลักทางเศรษฐกิจของเกลือนี้ หลังจากนั้นปิดเงียบในโลก และค่อยๆจางหายไปในความทรงจำของทุกคน แต่เพราะมีความเงียบอย่างนี้ ทำให้โนเติ้งยังเก็บรักษาลักษณะความสวยงามได้ธรรมชาติเสมอ    

ด้านหลังหมู่บ้านโนเติ้งมีภูเขาแมนฉงซาน    ด้านหน้ามีสายแม่น้ำเหมือนเข็มขัดกระโปรง และมีบ่อน้ำเกลือโบราณในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ทางออกหมู่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นในหมู่บ้าน และรอบๆบ่อน้ำเกลือโดยบ้านซอยศาลาบ้านเลนทำเป็นแต่ละชั้น สามารถเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในมณฑลยูนนาน เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด ที่อยู่อาศัยสลับกัน ก้มลงเดินในถนนเส้นทางหิน มองเห็นซอยเล็กที่ปรากฏขึ้นซ้อนกันสะท้อนให้เห็นบันไดสูงชัน และหันหน้าไปอีกทางมองเห็นประตูบ้านที่ยื่นออกมาเหมือนเวลาย้อนกลับไปโบราณ         

บ่อน้ำเกลือธรรมชาติของโนเติ้งมีประวัติศาสตร์เป็นพันๆปี ซึ่งทำให้เนื้อหมูแฮมโนเติ้งมีรสชาติที่อร่อยที่ไม่ซ้ำกัน ในซีซีทีวีการถ่ายทำสารคดี《ปลายลิ้นของประเทศจีน》มีวิดีโอทีเกี่ยวกับเนื้อหมูแฮมโนเติ้งยูนนานเป็นเวลา6นาที และเพียงแค่6นาทีนี้  ทำให้เนื้อหมูแฮมโนเติ้งมีชื่อเสียงทันที   

▲โนเติ้ง

▲เนื้อหมูแฮมโนเติ้ง

9.เมืองโบราณเวยซาน

เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศจีนที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เกิดของประเทศหนานเจ้า เมืองโบราณได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน และในสมัยราชวงศ์หมิงถูกเปลี่ยนเป็นเมืองอิฐ จนถึงว[FS:Page]ันนี้ทัศนียภาพยังเหมือนเดิม เวยซานยังได้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ใช้เวลายาวที่สุดในการแนะนำใช้ระบบถู่ซีมณฑลยูนนาน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งมีวัดและโบสถ์หลายๆวัด และความหลากหลายของทิวทัศน์ธรรมชาติสะท้อนกัน และการประสานงานซึ่งกันและกัน ภายในถนนเมืองโบราณเวยซานนำใช้ตึกก่งเฉิงโหลวเป็นศูนย์กลาง แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการก่อสร้างรูปตัวอักษรจิ่งอย่างมาตรฐาน  รวมทั้งหมดมี25ถนน และมี18ซอย และมีความยาวทั้งหมด14 กิโลเมตร  บ้านในเมืองโดยทั่วไปยังเก็บรักษาเป็นโครงสร้างแบบจีน และแกนหลักภาคใต้และภาคเหนือ ทั้งสองด้านของบ้านยังเก็บรักษาเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมและสไตล์ของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงอย่างสมบูรณ์ บ้านที่มุ่งหน้าไปทางใต้ตะวันตก15องศา เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำแสงธรรมชาติในท้องถิ่น  เพื่อชดเชยลาน“ซี่เหอหวู่เทียนจิ่ง”แสงในด้านที่ไม่ดี  ในเมื่อก่อนฟ้าสางประมาณตี3วันที่3 เดือนมกราคม ค.ศ.2015 ตึกก่งเฉิงโหลวของอำเภอเวยซานถูกไฟไหม้เผาทำลาย 

▲ เมืองโบราณเวยซาน

10. ชาวเมืองจินหวา  

ชาวเมืองจินหวาตั้งอยู่ที่ภาคเหนืออำเภอเจี้ยนฉวนต้าหลี่ เป็นสถานที่ของอำเภอเจี้ยนฉวน ชาวเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ในปี1975 เป็นสถานที่เศรษฐกิจและการเมืองและศูนย์วัฒนธรรม และเป็นถนนส่วนที่สำคัญของทางหลวงแห่งชาติ214 และเป็นชาวเมืองที่สำคัญในถนนชาหม่ากู่เต้า ในที่นี่มีจัดงานมกุฎราชกุมารเมื่อจันทรคติวันที่8 เดือนกุมภาพันธ์ในทุกๆปี  ในทุกปีเมื่อจันทรคติวันที่8 เดือนกุมภาพันธ์จะมีจัดกิจกรรมตามประเพณีพื้นบ้านชนชาติไป๋ที่เมืองโบราณจินหวา จนถึงวันนี้ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า130ปี ชนชาติไป๋ที่มีหมื่นๆคนใส่ชุดประจำชาติที่สีสันงดงามจากอำเภอลี่เจียง อำเภอเอ๋อหยวน อำเภอเฮ้อะชิ่ง อำเภอหลานผิง เดินทางมาเมืองโบราณเพื่อเข้าร่วมในงานอย่างขนาดใหญ่ของงานมกุฎราชกุมารที่เดินผ่านสี่ประตู      

▲ ชาวเมืองจินหวา